Rozproszony Katalog Bibliotek - RoK@Bi

Portal RoK@Bi tworzą trzy odrębne portale:

Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina

który umożliwia przeszukiwanie różnych zasobów elektronicznych wszystkich bibliotek publicznych i uczelnianych na terenia miasta;

Portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa zachodniopomorskiego

Docelowo umożliwi on jednoczesne przeszukanie różnych zasobów elektronicznych wszystkich bibliotek publicznych (do stopnia powiatowego) i uczelnianych znajdujących się w obrębie całego województwa zachodniopomorskiego;

Portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych

który jest najbardziej rozbudowanym portalem umożliwiającym przeszukiwanie zarówno zasobów bibliotek Szczecina, Koszalina, całego województwa zachodniopomorskiego, innych polskich i zagranicznych bibliotek, baz danych, jak i zasobów Internetu.


Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa ”Pomerania”

Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa ”Pomerania” umożliwia dostęp online do zbiorów historycznych będących dziedzictwem kulturowym naszego regionu oraz dziedzictwem narodowym, zbiorów współczesnych dokumentujących rozwój regionu oraz z zakresu nauki i dydaktyki. ZBC zawiera różnego typu dokumenty, w tym między innymi: stare druki, rękopisy, mapy, atlasy, druki muzyczne, druki ulotne współczesne i archiwalne, druki urzędowe, przepisy prawa lokalnego, informator gmin, repozytoria uczelniane w postaci materiałów dydaktycznych, artykułów, skryptów, zeszytów naukowych, prac doktorskich i habilitacyjnych.

RoK@Bi

Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina
Portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa zachodniopomorskiego
Portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych

ZBC "Pomerania"