Zestaw: Agris

Powrót do szybkiego wyszukiwania

Zestaw zawiera 3 baz(y)

Baza bibliograficzna opracowywana przez Agris Coordinating Centre i FAO. Tematyka dotyczy zagadnień ogólnych rolnictwa, ekonomiki rolnictwa, produkcji i ochrony roślin, leśnictwa, produkcji zwierzęcej, przemysłu spożywczego, żywienia człowieka i zanieczyszczenia środowiska. Część opisów publikacji zawiera streszczenia, większość opisów zaopatrzona jest w adresy autorów.


AGRIS 1975-1996 (FAO) Informacja o AGRIS 1975-1996 (FAO)

AGRIS 1996-present (FAO) Informacja o AGRIS 1996-present (FAO)

AGRIS (FAO) Informacja o AGRIS (FAO)
Powrót do szybkiego wyszukiwania