Kontakt

Książnica Pomorska
ul. Podgórna 15/16
71-301 SZCZECIN

Kierownik projektu: Lilia Marcinkiewicz
l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl

Koordynatorzy projektu:
Biblioteka Główna Akademii Morskiej - Bożena Górska
Biblioteka Główna Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie - Dagmara Budek
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego - prof. dr hab. Radosław Gaziński
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zasoby przyrodnicze - Anna Nowakowska
Biblioteka Główna Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego - zasoby techniczne - Anna Łozowska
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu - Halina Filip
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie - Anna Góra
Koszalińska Biblioteka Publiczna - Aleksander Trembowiecki
Książnica Pomorska - Lilia Marcinkiewicz
Biblioteka Główna Politechniki Koszalińskiej - Iwona Dalati
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie - Ks. Tadeusz Ceynowa
Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli - Krzysztof Koroński

RoK@Bi

Portal elektronicznych zasobów bibliotek Szczecina
Portal elektronicznych zasobów bibliotek województwa zachodniopomorskiego
Portal elektronicznych zasobów bibliotek polskich i zagranicznych

ZBC "Pomerania"