Portal ogólnonarodowy - RoK@BiNa

Portal elektronicznych zasobów bibliotek umożliwia przeszukiwanie katalogów online, różnego typu bibliografii, naukowych baz danych, czasopism elektronicznych, bibliotek cyfrowych udostępnianych w różnych polskich i zagranicznych bibliotekach, instytucjach naukowych. Umożliwia również przeszukiwanie zasobów Internetu za pomocą narzędzi typu Google Scholar, Gogle Book Search.
 


Serwis utworzony w MetaLib