Portal regionalny bibliotek zachodniopomorskich - RoK@BiRe


Regionalny Portal elektronicznych zasobów bibliotek umożliwia przeszukiwanie katalogów online, biblioteki obiektów cyfrowych ZBC „Pomerania”, bibliografii regionalnych i terytorialnych (w tym Bibliografii Pomorza Zachodniego), bibliografii prac naukowych pracowników uczelni, naukowych baz danych i innych elektronicznych zasobów, powstających w bibliotekach publicznych, naukowych i uczelnianych województwa zachodniopomorskiego lub będących w ich posiadaniu.
 


Serwis utworzony w MetaLib